Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

PUBLIKUAR MË:
Tetor 12, 2019
KATEGORIA:
Software
klient:
Biznes

Si funksionon?

Ipos është një sistem inovativ, në të cilin janë zgjedhur me kujdes të gjitha funksionet të cilat i duhen një biznesi për të realizuar në mënyrë efiçente dhe efektive funksionin parësorë të tij. 

Shumëllojshmëri raportesh dhe update të vazhdueshëm në funksion të përmirësimit. 

 

Proçese & Rezultate

Ndryshe nga zgjidhjet alternative që ofron tregu ne ju ndihmojmë me proçesin e fiskalizimit, gjithashtu edhe në menaxhimin dhe vendimmarrjen tuaj.

Një sërë raportesh të gjeneruara në ndihmë të një raportimi dhe informacioni më të plotë për vendimmarrjen tuaj.