Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Çfarë problemesh zgjidh iParking në parkimin tuaj?

Parkingjet mund të jenë një sfidë për t’u menaxhuar dhe shpeshherë krijojnë probleme në përdorimin efikas të hapësirave dhe kohës për automjetet. iParking është zgjidhja e nevojshme për këto sfida, duke ofruar një platformë të rehatshme dhe të thjeshtë për menaxhimin e parkimeve me një klikim të vetëm!

iParking është një aplikacion i dizajnuar për të përmirësuar organizimin dhe kontrollin e parkimeve në një zonë të caktuar. Ky aplikacion ofron shërbime të ndryshme dhe fleksibile për të përmirësuar përdorimin dhe menaxhimin e hapësirave të parkimit. Disa nga funksionet dhe tiparet e iParking përfshijnë:

 • Rezervimin e vendeve të parkimit online.
 • Monitorimin e disponueshmërisë së vendeve të parkimit në kohë reale.
 • Pagesën dhe administrimin e parkimeve elektronikisht.
 • Informacionin për rregullat dhe kufizimet e parkimit në zonën e caktuar.
 • Njoftimet dhe sinjalizimet për kohën e mbetur para skadimit të parkimit.

Përmes këtyre funksioneve, iParking ofron një mënyrë të shpejtë, të sigurtë dhe të përshtatshme për menaxhimin e parkimeve, duke ndihmuar të zvogëlojë kohën dhe stresin për përdoruesit e saj.

AUTOMATIZIM I HYRJE / DALJEVE

Automatizoni parkimin tuaj me një kamera inteligjente - pa nevojë për punëtorë.

MENAXHIM I KLIENTËVE

Menaxho klientët me lehtësi dhe efikasitet.

MENAXHIM I ABONIMEVE

Krijo abonime mujore dhe kartat e klientëve për një akses të lehtë në hapësirat e parkimit.

REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE

 Programi mund të lejojë regjistrimin e automjeteve, duke mbajtur të dhënat e tyre si numrat e targave, modelin, ngjyrën, dhe të dhëna të tjera të rëndësishme.

MENAXHIM I KLIENTËVE

Ju mund të pajisni me kartë abonimi cdo klient në mënyre që pagesa të bëhet për një periudhë të paracaktuar kohore gjithashtu të ruhet historiku i hyrjeve dhe i daljeve të automjeteve të regjitruara të klientit.

PAGESAT DHE FATURIMI

Programi bën matjen dhe llogarit në kohë reale shumën që duhet të paguhet për kohëzgjatjen e parkimit duke integruar edhe fiskalizimin. Gjithashtu, mund të ofrojë një sistem të faturimit për përdoruesit e rregullt ose të biznesve që kanë nevojë për raporte të detajuara financiare.

REZERVIMET E PARKIMIT

iParking mund të lejojë përdoruesit të rezervojnë një vend parkimi në përparësi duke përdorur aplikacionin. Kjo përmirëson organizimin dhe siguron një vend të garantuar për përdoruesit e aplikacionit

MONITORIMI I HAPËSIRAVE TË PARKIMIT


iParging mund të ofrojë një hartë të parkimit, e cila tregon hapësirat e lira dhe të zënë të disponueshme për parkim. Kjo mund të ndihmojë shoferët të gjejnë një vend parkimi të lirë në mënyrë efikase.


business-management_reports

STATISTIKAT DHE RAPORTET

Programi mund të mbledhë dhe paraqesë të dhëna statistikore lidhur me përdorimin e hapësirave të parkimit, kohëzgjatjen mesatare të parkimit, shkallën e zënësisë së parkimeve, dhe të dhëna të tjera që ndihmojnë në menaxhimin e efektshëm të parkimit.

TABELA E ÇMIMEVE

Demo

$ 0

/ Vit
 • Liçensë 15-Ditore
 • Program i plotë
 • Të dhënat ruhen ne IDE-Cloud
 • Backup lokalisht
 • Backup në IDE-Cloud
 • Menaxhimi i trahut
 • Identifikimi i targes automatikisht
 • Suport i dedikuar - 15 Ditë
Shkarko

Start

150

/ Vit
 • Liçensë 1-vjeçare
 • Program i plotë
 • Të dhënat ruhen ne IDE-Cloud
 • Backup lokalisht
 • Backup në IDE-Cloud
 • Menaxhimi i trahut
 • Identifikimi i targes automatikisht
 • Suport i dedikuar - 1 Vit
Porosite Tani

Standart

220

/ Vit
 • Liçensë 1-vjeçare
 • Program i plotë
 • Të dhënat ruhen ne IDE-Cloud
 • Backup lokalisht
 • Backup në IDE-Cloud
 • Menaxhimi i trahut
 • Identifikimi i targes automatikisht
 • Suport i dedikuar - 1 Vit
Porosite Tani

Professional

350

/ Vit
 • Liçensë 1-vjeçare
 • Program i plotë
 • Të dhënat ruhen ne IDE-Cloud
 • Backup lokalisht
 • Backup në IDE-Cloud
 • Menaxhimi i trahut
 • Identifikimi i targes automatikisht
 • Suport i dedikuar - 1 Vit
Porosite Tani